• Yangın Hidrant

Bina Dışı Yangın Hidrant Tesisatı Sistemi

Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek yangın hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.

İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yanılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2 den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması zorunludur.

Yangın Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 1/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır.

Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır.

Yangın hidrantları mümkün mertebe köşe başlarına ve tepe noktalarına gelecek şekilde tasarlanmalı, yangından büyük zarar görecek binaların civarında daha sık yerleştirilmelidir. Yangın hidrantlarının trafik kazalarında az etkilenmesini sağlamak için hidrantlar kuytu yerlere ve kaldırım taşından takriben 60 cm iç tarafa konulmalıdır.

Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir.

Yangın Hidrant üzerindeki hortum bağlantı yerleri yerden en az 40 cm yükseklikte olmalı ve 110 cm ‘den yüksekte kalmamalıdır.
Yangın Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.

Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrantı olmalı ve TS 2821 standardına uygun olacaktır.
Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı ve/veya yer üstü hat kesme vanaları temin ve tesis projelendirilecektir.

Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği ya da manevra yapamayacağı, öngörülen hususlara uygun ulaşım imkanı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir müdahale bakımından bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yer üstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzlan ve sarnıçları yaptırmak zorundadırlar.

İşletmeniz, siteniz, binanız çevresinde yapmayı düşündüğünüz yangın tesisatı kapsamında hidrant sistemleri, yangın dolabı gibi uygulama hizmetleri için firmamızdan destek alabilirsiniz.

2017-08-25T11:00:26+00:00