• ingas 2017

7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı

Dünya’nın doğalgaz köprüsü Türkiye, INGAS 2017 ile gücünü dünyaya duyuruyor.
REF Enerji, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuar etkinliklerinde olacak. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için, doğalgaz sektörünü yakından takip ediyoruz. 

7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) katılımcılara doğalgaz sektöründe Avrupa’nın en büyük ve en gözde ülkelerinin başında gelen, Türkiye’de;

 • Endüstriye yön veren irtibatlara ulaşabilmeleri
 • Doğalgaz profesyonelleri ile ortak bir çatıda görüşme fırsatı yakalayabilmeleri
 • İthalata ve ihracata hız katacak yeni ve karlı iş olanaklarını yakalamaları
 • Bu pazarlara giriş şansı bulabilmeleri
 • Yeni ürünleri ve mevcut ürün gamını sektörün önde gelen karar vericilerine sunarak pazarlama faaliyetlerini desteklemeleri
 • Katılımcıların mevcut ticaretlerini pekiştirmeleri ve geliştirmeleri
 • En yeni teknolojileri takip edebilmeleri
 • B2B görüşmeler yaparak çok kısa zamanda sektörle ilgili geri dönüşüm ve verim alabilmeleri açısından katkı sağlamaktadır

INGAS 2017 KONGRE KONU BAŞLIKLARI

Doğalgaz Jeopolitiği ve Arz Güvenliği

 • Dünya ve Türkiye’de Enerji Arz Talep Senaryoları
 • Enerji Arz Güvenliğinde Doğalgazın Yeri
 • Uluslararası Doğalgaz Boru Hattı Projeleri

Doğalgaz Sektöründe Risk ve Fırsat Yönetimi

 • Varlık Yönetimi
 • Risk Azaltıcı ve Önleyici Faaliyetler
 • Boru Hatları Bütünsel Yönetimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi

Doğalgaz Piyasasında Hukuki Düzenlemeler

 • Türkiye Doğalgaz Piyasalarında Mevzuat ve Yeni Gelişmeler
 • AB Doğalgaz Piyasalarında Mevzuat ve Yeni Gelişmeler
 • Doğalgaz Piyasasında Yeniden Yapılanmalar
 • Doğalgaz Dağıtımında Farklı Modeller
 • Mesleki Yeterlik, Akreditasyon ve Belgelendirme
 • Teknik Şartname Yönetimi

İklim ve Çevre

 • COP 21 Paris Anlaşması ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Yakıtı Olarak Doğalgaz
 • Karbon ve Emisyon Ticareti
 • Doğalgaz ve Çevreye Etkisi
 • Boru Hattı İşletmeciliğinde Çevresel Risklerin Azaltılması/Önlenmesi
 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Başarı Hikayeleri
 • Biyogaz
 • Yeşil Enerji Uygulamaları

Doğalgaz Sektöründe Finans ve Finans Kaynaklarına Erişim

 • Enerji Yatırım Modelleri
 • Enerji Projelerinin Finansmanı
 • PPP (Public Private Partnership) Başarı Hikayeleri

Doğalgaz İşletmeciliği ve Yeni Yaklaşımlar I

Doğalgaz İşletmeciliği ve Yeni Yaklaşımlar II

 • Doğalgaz Dağıtımında Yatırım ve İşletme Yönetimi
 • Altyapı Haritalama Bilgi Sistemlerinde Modelleme ve Simülasyon
 • Boru Hatlarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Talep -Tahmin Yönetimi
 • Sevkiyat Kontrol Merkezi
 • Doğalgaz Kaçak Tespiti
 • Kokulandırma, Koku Ölçüm Metotları ve Yönetimi
 • İhbar Yönetimi
 • Katodik Koruma Sistemleri – Korozyon Kontrolü
 • Ölçme, Basınç Regülasyon, Gaz Kalitesinin İzlenmesi
 • Şebeke Ekipman ve Malzemeleri
 • Otomasyon, GIS, GPS, SCADA
 • Doğalgaz İşletmeciliğinde Riskler
 • Entelektüel Sermaye ve Yetenek Yönetimi
 • Personel Kalifikasyonu ve Teknik Eğitimler
 • İyi Uygulama Örnekleri
 • İSG Uygulamaları

Doğalgaz ve İnsan

 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Doğalgazın Güvenli Kullanımı
 • Dağıtım Şirketlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Operasyonel Mükemmellik mi, Müşteri Memnuniyeti mi?

Üretim, Depolama, LNG, CNG

 • Doğalgaz Depolama
 • Sıvılaştırılmış Doğalgaz ve Küresel Dinamikler
 • Arz Güvenliğinde LNG’nin Yeri
 • Doğalgaz Dağıtımında CNG ve LNG Kullanımı
 • Araçlarda CNG ve LNG Kullanımı
 • Doğalgaz Üretim Kaynakları
  (Konvansiyonel Yöntemler, Kaya Gazı, Gaz Hidratlar

Akıllı Şebekeler ve Siber Güvenlik

 • Doğalgaz Şebekelerinde Akıllı Dağıtıma Doğru; Avantajlar ve Dezavantajlar
 • Akıllı Şebeke Uygulamalarında Regülasyon ve Standartlar
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • Enerjide Bilişim Çözümleri

Yeni Teknolojiler, İnovasyon, Ar-Ge

 • Boru Hattı Hasarlarının Önlenmesi (3. Taraf Kazı Hasarları)
 • Korozyon Hasarlarının Tespiti ve Azaltılması
 • Bakım, İşletme ve İzleme Sistemleri
 • Altyapı İnşasında Yeni Teknolojiler
 • Gaz Kalitesi Çalışmaları
 • Deprem, Terör ve Doğal Afet Riskleri İçin Alınacak Önlemler
 • Yenilenebilir Doğalgaz, Sentetik Doğalgaz
 • Doğalgaz ve Hidrojen
 • Ulusal Ar-Ge Teşvikleri
 • Ar-Ge ve Ür-Ge Projeleri
 • İnovasyon Yönetimi
 • Doğalgaz Dağıtımında Ar-Ge

Sürdürülebilir İç Tesisat Yönetimi

 • Konutlarda Doğalgaz Kullanımı
 • Sanayide Doğalgaz Kullanımı
 • Elektrik Üretiminde Doğalgaz Kullanımı
 • Mevzuatlar Kapsamında İç Tesisat Uygulamaları
 • Güvenli Doğalgaz Kullanımı
 • İç Tesisat Uygulamalarında Yetki ve Sorumluluklar
 • Sertifika Sahiplerinin Performans ve Verimlilikleri
 • Sertifikasız Faaliyetler ve Riskler
 • Dünya ve Avrupa’da İç Tesisat Uygulamaları

PANEL; Doğalgaz Dağıtım Liderleri Özel Oturumu

 • Doğalgaz Dağıtım Sektöründe Problemler/Çözüm Önerileri
 • 2023 Vizyonunda Doğalgaz Dağıtım Sektörü Hedefleri
 • Yeni Trendler

INGAS 2017
www.ingas.istanbul

2017-09-13T15:45:26+00:00