• gaz kaçağı

Gaz Kaçağı İçin İç Tesisatta Alınacak Tedbirler (TSE)

Gaz kaçağı, gazın kullanıldığı tüm tesisatlarda risktir. Ancak doğalgaz kaçakları, ev ortamında gazın birikmesi, fark edilmesi zor olduğu için daha büyük risk oluşturmaktadır. Gazın tahliyesi, fark edilmesi için gerekli önlem alınmadığında, doğalgazın kullanıldığı alanlarda gaz kaçakları hayati önem arz etmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü’nün TS7363 Doğal Gaz – Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları standardında belirttiği İç Tesisatta Gaz Kaçağına Karşı Alınabilecek Tedbirler şu şekildedir;

 1. Bir binanın iç tesisatında gaz kaçağı fark edildiğinde;
  • Gaz kaçağın olduğu ortamda bulunan alevler söndürülmeli,
  • Bütün kapı ve pencereler açılmalı,
  • Gaz sayacındaki kapatma vanası veya ana emniyet vanası kapatılmalıdır.
 2. Gaz kokusu bulunan hacimlerde,
  • Kibrit veya çakmak kullanılmamalı,
  • Elektrik sigortaları, anahtarları ve şalteri açılıp kapatılmamalı,
  • Elektrik fişi çekilmemeli ve takılmamalı,
  • Elektrik zilleri kullanılmamalı,
  • Sigara içilmemeli ve bu hacimlere yanan ışıkla girilmemelidir.
 3. Ana emniyet vanası kapatıldıktan sonra bütün gaz cihazlarının kapalı olup olmadığı kontrol edilmeli, açık olanlar tam olarak kapatılmalıdır.
 4. Gerekli havalandırma tam olarak yapıldıktan sonra gaz kokusunun kalmadığından kesinlikle emin olduktan sonra ancak ışıklar yakılmalıdır.
 5. Gaz kokusunun gidip gitmediği konusunda kişi yalnızca kendi duyu organına güvenmemeli, başkalarından da yardım istemelidir.
 6. Gaz donatılarının hepsi tam kapalı olduğu halde gaz kaçağının sebebi ister belirlensin ister belirlenmesin, bütün gaz kaçakları için tedbirler alındıktan sonra gaz dağıtım şirketine derhal bildirilmelidir.
 7. Ana emniyet vanasının kapatılmasına rağmen girilemeyen hacimlerden gaz kokusu geliyorsa, bu hacimlere girmeye yetkisi olan polis teşkilatı ile gaz dağıtım şirketine haber verilmelidir. Ayrıca itfaiye ekibi de çağrılmalıdır.
 8. Bodrumlardaki gaz kaçaklarında, bodrum iyice havalandırılmalı ve durumdan binada oturan diğer şahıslara derhal haber verilmeli, yetkililer çağrılmalıdır.
 9. Tesisattaki arızalar, bu arızaları gidermek üzere yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilmiş kişilerce onarılmalıdır.

Gaz kaçağı ile ilgili önlem, öneri ve kontrol faaliyetlerini REF Enerji’den temin edebilirsiniz.

REF Enerji olarak, ilerleyen günlerde doğal gaz güvenliği ve doğalgazın verimli kullanımı ile ilgili yazılarımız yayımlanmaya devam edecektir. Web sitemizi facebook, twitter üzerinden takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Benzer yazılar web sitemizde doğal gaz kategorisi altında, haber kısmında yayımlanmaktadır.

2017-09-13T13:36:26+00:00