Enerji Danışmanlığı 2017-08-15T10:41:39+00:00

Hidroelektrik Santralleri

Uzman mühendisler, danışmanlarımız ve kadromuzla HES Projelerinin fizibiliteleri kontrol edilir hesaplanır ve programlandırılır, varsa iyileştirme olanakları tavsiye edilir. Proje geliştirme planı yapılır ve her türlü iyileştirme olanakları araştırılır . Harita, sondaj, çevresel etki değerlendirme, lisans, izin, ruhsat, kamulaştırma işlemleri planlanır ve belgelendirilir. Yatırım maliyetleri ve işletme giderleri belirlenir. Yatırım ile ilgili riskler ve gelir artırma potansiyelleri belirlenir. İhale evrakları hazırlanır, ihale süreci danışmanlığı verilir. Proje uygulama süreci yönetimi, işletmeye alma ve ticari işletmeye geçiş dönemleri müşavirlik hizmetleri verilir.

Rüzgar Enerjisi

Uzman kadromuz tarafından Yatırım için ön taslak hazırlanır. Yatırım maliyetleri için güncel bütçe fiyatları ve Yatırım dönemi iş programı oluşturulur. Santral için oluşturulan iş modellerine göre işletme giderleri belirlenir. Yatırım ile ilgili riskler ve gelir artırma potansiyelleri belirlenir. Resmi izinler ruhsat ve kamulaştırma belgeleri alınması için müracaatlar yapılır. İhale evrakları hazırlanır, ihale süreci danışmanlığı verilir. Proje uygulama süreci yönetimi, işletmeye alma ve ticari işletmeye geçiş dönemleri müşavirlik hizmetleri verilir.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi içinde Uzman kadromuz tarafından Yatırım için ön taslak hazırlanır. Yatırım maliyetleri için güncel bütçe fiyatları ve Yatırım dönemi iş programı oluşturulur. Santral için oluşturulan iş modellerine göre işletme giderleri belirlenir. Modelleme yapılır ve yatırım ile ilgili riskler ve gelir artırma potansiyelleri belirlenir. Resmi izinler ruhsat ve kamulaştırma belgeleri alınması için müracaatlar yapılır. İhale evrakları hazırlanır, ihale süreci danışmanlığı verilir. Proje uygulama süreci yönetimi, işletmeye alma ve ticari işletmeye geçiş dönemleri müşavirlik hizmetleri verilir.

Son dönemlerde ağırlıklı olmak üzere ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının desteklenmesi ve teşvik edilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. EPDK, 21 Temmuz 2011 tarihinde kabul edilen “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde 1000 kW ‘ya kadar olan yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için lisansa gerek olmadan yatırım yapmanın önünü açan yönetmeliği yayımladı. Bu yönetmelik kapsamında, Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 1000 kW olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır.

Ref Enerji olarak güçlü yabancı iş birlikteliklerimiz ile  projelerinize optimum çözümler sunmaktayız.

Biyokütle Enerjisi

Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

 • Yatırım Fizibilite Çalışmalarının hazırlanması,
 • Yatırım tasarımlarının yapılması,
 • Teknik ve Finansal analizlerin gerçekleştirilmesi,
 • TEDAŞ Proje dosyalarının hazırlanması,
 • Enerji Üretim tahminlerinin oluşturulması,
 • EBITDA vergi öncesi ve sonrası nakit akışlarının hazırlanması,
 • Banka, Kurum ve Kuruluşlar için proje yatırım dosyalarının hazırlanması,
 • İlgili kanun ve izinlerin araştırılması,
 • EPDK ön lisans, lisans süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım ve İşletme maliyet modellerinin oluşturulması,
 • Strateji geliştirilmesi ve Yol Haritalarının belirlenmesi,
 • Çevresel Etki Raporunun hazırlanması,
 • Proje sahibi mühendisliği ve proje yönetimi hizmetleri,
 • İhale ve Sözleşme Yönetimi,
 • Satın Alma ve Tedarik Danışmanlığı,
 • Mühendislik Hizmetleri,
 • Mevcut durum analizleirnin raporlanması,
 • Kaynak, kredi veya sermayelendirme araştırmalarının yapılması.
PROFESYONEL HİZMET ANLAYIŞI
%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİLİ HİZMET ANLAYIŞI
DENEYİMLİ
KADRO
KREDİ KARTINA TAKSİT İMKANI